Prospectieve Risico Inventarisaties moeten. Deze kunnen gedaan worden a.d.h.v. BowTies.

 

Generieke voordelen van BowTies:

De BowTie is een kwalitatieve risico analyse die ook aspecten van de organisatie kan beschrijven waar niet makkelijk een getal aan gehangen kan worden, zoals menselijke handelingen en organisatiefactoren. Al deze aspecten kunnen worden opgenomen in één eenvoudig visueel diagram. Dit diagram is ideaal voor communicatie en als structuur tijdens de inventarisatie workshop of brainstorm. Het maken van de BowTie leidt tot verhoogd risico bewustwording waarbij vaak elementen worden geïdentificeerd waar nog niet eerder over nagedacht was. Vervolgens kan dit diagram naar meerdere mensen worden gecommuniceerd, al dan niet met metadata, zoals effectiviteitsscores, verantwoordelijke personen, documenten/procedures en ondersteunende activiteiten.

De BowTie kan gebruikt worden als op zichzelf staande PRI, maar kan ook gekoppeld worden aan het kwaliteitssysteem. Zo kan per beheersmaatregel gekeken worden hoe deze functioneert aan de hand van audit vragen en incident data.